• толгой_туг

80км 100 гр QSFP28

  • 80км 100 гр QSFP28

    80км 100 гр QSFP28

    HUAQ100Z80 км-ийн оптик холбооны хэрэглээнд зориулагдсан.Энэ модуль нь 4 эгнээтэй оптик дамжуулагч, 4 эгнээтэй оптик хүлээн авагч, 2 утас цуваа интерфэйсийг багтаасан модулийн удирдлагын блоктой.Оптик дохиог үйлдвэрлэлийн стандарт LC холбогчоор дамжуулан нэг горимын шилэнд олонжуулдаг.Блок диаграммыг 1-р зурагт үзүүлэв.