• толгой_туг

100G QSFP28-аас 4*25G SFP28 AOC хүртэл